CAPACITATS PER MIDA DE POLIURETÀ

Taula d'infromació de la capacitat de quilos de poliuretà per cada mida de pneumàtic.

Reparacions, Massissats, Rectificació, i Muntatge de Pneumàtics.

Vulcanització

Massissats

Rectificació de Pneumàtics

Muntatge amb premsa