ADREÇAR i SOLDAR LLANTES D'ALUMINI
Llantes amb cops, desviacions i salts de centratje:

Poden ser causa d'haver de canviar tot el joc de llantes. Si el nucli no estar fet mal bé, es pot reparar i quedar amb un resultat excel·lent.

REPARACIONS DE LLANTES

Llantes Deformades

Llantes Reparades

ADREÇAR LLANTES

Màquina especial d'adreçar llantes

Col·locada a la màquina

Artesania

Manual

Artesania i Art de reparar

Art

Llantes

Reparacions, Massissats, Rectificació, i Muntatge de Pneumàtics.

Vulcanització

Massissats

Rectificació de Pneumàtics

Muntatge amb premsa