RECTIFICACIÓ DE PNEUMÀTICS
Perquè rectificar un Pneumàtic ?


Quan tenim un desgast en forma de dent de serra en un pneumàtic sigui lateral o central produït per irregularitats en la suspensió o al alineat del vehicle, això produeix un soroll al rodar semblant a un coixinet en mal estat que és molt molest.
En molts casos la vida del pneumàtic estar per sobre del 75% i és una llàstima haver de substituir-lo per un de nou. Es aquí on val la pena en només uns minuts solucionar el problema, rectificant les crestes de desgast irregular amb una mola de “tusteno”.

Mètode de rectificat a pneumàtics

 

 

Pneumàtic acabat

 

                   

Abans de rectificar
Després de rectificar

Reparacions, Massissats, Rectificació, i Muntatge de Pneumàtics.

Vulcanització

Massissats

Rectificació de Pneumàtics

Muntatge amb premsa