RECTIFICAR DISCS DE FRE: POSATS i/o FÒRA DEL VEHICLE

Perquè rectificar els discs de fre ?


Rectificadora de discos de fre muntats directament en el vehicle per a l'òptima solució de les vibracions durant la frenada, ja que permet compensar el descentrament o guerxesa del disc de fre en la seva posició real de treball, muntant la rectificadora en substitució de la pinça de fre.

Per què no limitar-nos a canviar el disc de fre?


En molts casos, la substitució dels discos només serveix per posposar el problema uns quants quilòmetres. Quan les pastilles de fre noves s'hagin acoblat al disc de fre, les vibracions començaran una altra vegada. (Recordeu que la majoria de problemes sorgeixen a causa de l'acoblament boixa-disc).

L'avantatge d'un disc rectificat és que és més difícil que es doblin de nou, ja que, han suportat les altes temperatura i canvis bruscs i el material aquesta estabilitzat.

RECTIFICADORA DE DISCS DE FRE

EL PROCÉS

 

SUBSTITUCIÓ DEL DISC
El disc ha de substituir quan el gruix no arriba als mínims recomanats pel fabricant, el que vol dir que el trobo a rectificar discos no evita haver de canviar-los només es fa quan el disc es deforma pels canvis de temperatura bruscs o es ratlla la pista per esgotar massa les pastilles.

CAUSES
Les ratlles apareixen a causa de la fricció d'una pastilla de fre sense revestiment sobre el disc. De fet, quan no queda res de revestiment, el suport metàl•lic de la pastilla ataca directament al disc. Això genera un soroll al frenar.

                

 Disc de fre guerxo:

Un sobre-escalfament del disc de fre provoca la seva deformació (alabeig) i el canvi del seu color (blavós), la qual cosa provoca una vibració al volant en frenar.

Reparacions, Massissats, Rectificació, i Muntatge de Pneumátics.

Vulcanització

Massissats

Rectificació de Pneumàtics

Muntatge amb premsa